Atriumfonden

Værdigrundlag

Atriumfonden’s værdigrundlag

At blive set, anerkendt og respekteret i sin individualitet er det fælles værdigrundlag og fundament, som Atriumfondens 5 forskellige afdelinger bygger på.

Ligeværdig dialog og meningsudveksling gælder på alle niveauer i organisationen.

Vi værdsætter, at hver enkelt borger er med til at skabe rammen. Og at vi sammen undersøger, hvilke livskvalitet og drømme, der kan realiseres heri.

Som medarbejdere ønsker vi at bidrage med både vores forskellige faglige tilgange og vores nærvær.​