Atriumfonden

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter gør os bedre

Lige præcis når det gælder lovgivningerne, er myndighedernes ord lov. Og her gælder der præcis de samme love og regler for Atriumfonden, som for alle andre botilbud. Her er der tale om flere forskellige myndigheder, hvis primære formål, er at sikre, at vi – som registreret botilbud – netop ikke omgås de forskellige love. Her er det at myndighedernes tilsynsrapporter kommer til deres ret.

Skabt til at hjælpe

Tilsynsrapporter er nemlig ikke skabt, for at dunke bosteder oven i hovedet, eller for andre at pege fingre, men for hjælpe os til at blive bedre, og have fokus på områder, der måske halter lidt. Hjælpe os til at gøre tingene rigtigt, så vi ikke risikerer utilsigtede eller måske endda fatale konsekvenser for vores borgere eller personale.

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) er en relativ ung institution, som ligger under Sundheds- og Ældreministeriet. STSP blev oprettet i 2015 efter sammensmeltningen af Patientombuddet og tilsynsområdet fra Sundhedsstyrelsen.

STSP blev skabt for at sikre patientsikkerheden i Danmark. Ved at slå tilsyns- og klagesagsenhederne sammen, kan man ad den vej blive bedre til at identificere risikosteder i sundhedsvæsnet. Dette gøres bl.a. på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder, samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger udpeges risikoområder til planlagte tilsyn.

Læs mere om Styrelsen for patientsikkerhed her

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Øst (STØ) er et af fem socialtilsyn i Danmark. Det er deres opgave ifølge socialtilsynsloven at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet – både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

Det er STØ, der godkender og fører tilsyn med en lang række sociale tilbud. Her i blandt også “midlertidige og varige botilbud” som Atriumfonden.

Læs mere om Socialtilsyn Øst her

Download

Her kan du downloade og læse Styrelsen for patientsikkerhed’s og Socialtilsyn Øst’s tilsynsrapporter for Atriumfonden.