Atriumfonden

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere – det stærke netværk

Atriumfonden samarbejder med en rækker organisationer og myndigheder i og omkring Lolland-Falster, samt Sjælland. Samarbejdet dækker over aktiviteter for vores borgere, samt myndigheder, der benytter Atriumfondens tilbud, som opholdssted.

Muligheder

Organisationer og sundhedsfaglige myndigheder

SIND

Atriumfonden og SIND er gået sammen om nogle forskellige aktiviteter for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

Atriumfonden har været primus motor på de opstartet projekter, da det sociale liv, som aktiviteterne giver i den forbindelse, er en vigtig faktor for vores borgere.

Læs mere om SIND her

Landsorganisation for sociale tilbud (LOS)

Atriumfonde er medlem af LOS, der er den største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud indenfor det specialiserede socialområde.

LOS arbejder med at styrke medlemsvirksomhedernes vilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne.

Atriumfonden deltager aktivt i LOS seminar, kurser, foredrag m.m.

Læs mere om LOS her

Foreningen akkreditering Danmark (FADK)

FADK er ejer af kvalitetsmodellen ADK, der henvender sig til virksomheder på det specialiserede socialområde, der ønsker at integrere en reflekterende og resultatorienteret kultur, og som ønsker at arbejde med dokumentation, kvalificering og udvikling af egen praksis.

Atriumfonden har været medlem af FADK siden 2017 og blev i 2018 akkrediteringscertifiseret. I 2020, vil kvalitetsmodellen overgå til ISO 9001-modellen, som bliver en mere udvidet model for kvalitetssikring indenfor socialområdet.

Læs mere om Akkreditering her

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

SL er socialpædagogernes fagforening, der på landsplan har 39.000 medlemmer. Socialpædagogernes medlemmer løfter en professionel socialpædagogisk opgave over for mennesker, som i en kortere eller længere periode af deres liv har brug for en særlig støtte.

Atriumfonden samarbejder med SL Storstrøm, hvor Atriumfondens forstander desuden sidder i bestyrelsen for den lokale ledersektion.

Læs mere om SL her

Socialt lederforum

Socialt Lederforum er en landsdækkende interesseorganisation for tilbud til mennesker indenfor handicap- og psykiatriområdet. Foreningens omdrejningspunkt er offentlig og privat ledelse/udøvelse af velfærdsledelse. Atriumfonden er medlem og deltager i de forskellige aktiviteter, som foreningen formidler og arrangere.

Læs mere om Socialt Lederforum her

Socialstyrelsens ledernetværk

Socialstyrelsens ledernetværk er en del af et ledernetværk under socialstyrelsen.

Atriumfondens ledelse deltager i forskellige aktiviteter, som er udbudt af Socialstyrelsen.

Læs mere om Socialstyrelsen her

Distriktpsykiatrien Region Sjælland

Samarbejdet med Distriktspsykiatrien er vigtigt i forhold til vores borgere. Derfor har vi et tæt samarbejde med Distriktspsykiatrien om at værne om vores borgeres psykiske helbred i Atriumfonden.

Læs mere om Distriktpsykiatrien Region Sjælland her

Fællesråd for Guldborg og omegn

Da Atriumfonden er en del af et lokalsamfund i Guldborg, er det vigtigt for Atriumfonden at være en aktiv del i det lokale samfund i Guldborg og omegn.

Læs mere om Fællesråd for Guldborg og omegn her