VÆRDIGRUNDLAG

 

Læs lidt om vores værdigrundlag herunder

 

Vi stiller krav og har forventning til hinanden

Det er Atriumfondens opgave, at give botilbud til mennesker, som på grund af psykisk lidelse eller mindre nedsat psykisk funktionsevne, har behov for hjælp i almindelig daglige funktioner, pleje, omsorg eller behandling. Atriumfonden er et botilbud til mennesker, der i en periode har brug for at opholde sig i et udviklende miljø.

Atriumfonden er et botilbud til voksne. Aldersgruppen er fra ca. 20 år og opefter. Vi arbejder struktureret og målrettet med kvaliteten i vores bo- og behandlingstilbud. Vi ønsker, at botilbudet er præget af ligeværdig dialog og meningsudveksling. Vi stiller krav og har forventning til hinanden. Vi arbejder for, at beboerne øver indflydelse på egen livssituation og egne rammer. VI lægger vægt på, at Atriumfondens beboeres beskæftigelse, aktiviteter og sociale kontakter er både inden- og udenfor bostedet. Vi arbejder for at inddrage pårørende i samarbejdet med beboerne.

Atriumfonden er en arbejdsplads, hvor faglig og personlig udvikling prioriteres. Det tilstræbes, at bostedets personale tilbydes faglige, relevante kurser/ efteruddannelse, således at der vedvarende er overenstemmelse mellem den faglige ekspertise og de faglige problemstilliger, som relaterer sig til den enkelte beboer og beboergruppen som helhed. Vi lægger vægt på, at der ikke er én rigtig måde at løse opgaverne på. Vi værdsætter engagement, idérigdom og ansvarlighed.