ATRIUMFONDEN

Metode & Tilgang

TILGANG 

METODE & TILGANG

Der findes mange forskellige tilgange til en borger. Og en metode virker bedre på én borger, mens andre tilgange virker bedre på andre borgere. Ikke to mennesker er fuldkommen ens. Men så er vi heldige i Atriumfonden, at vi har så mange værktøjer og redskaber, at vi altid kan finde en (eller flere) tilgange til vores borgere.

Herunder kan du læse om alle de metoder og tilgange, som vi bruger rundt om i vores afdelinger. Her skal det tilføjes, at ikke alle tilgange bliver brugt i alle afdelinger.

ANERKENDENDE TILGANG

Beskrivelse:
Anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse af individet.

Formål:
At motivere til positiv forandring hos det enkelte individ.

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

RELATIONS PÆDAGOGISK TILGANG

Beskrivelse:
Relationspædagogisk tilgang har fokus på samspillet mellem mennesker.

Formål:
At udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

NEUROPÆDAGOGISK TILGANG

Beskrivelse:
Neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion.

Formål:
At give borgeren mulighed for at trække på sine stærke sider indenfor områder, så som: 

  • Opmærksomhed.
  • Kommunikation.
  • Hukommelse.
  • Orienteringsevne.
  • Sociale funktion.

Neuropædagogikken sætter fokus på muligheder, begrænsninger og individuelle behov, og er særlig velegnet til mennesker med hjerneskader og kognitive problemstillinger. Den kan derfor bruges på alle vores borgere.

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

LOW AROUSAL

Beskrivelse:
Low Arousal er en pædagogisk metode, der bruges til at forebygge konflikter og problemskabende adfærd. Der stilles krav til at ændre måden at holde affektniveauet nede og undgå triggere, der kan udløse et højt affektniveau, samt at kunne aflede, hvis affektniveauet stiger.

Formål:
Low Arousal er at holde individets affektive niveau nede og være på forkant med situationer, der vil kunne føre til affektudbrud, eller af andre vil kunne opfattes som problematisk adfærd. Ansvaret for at være på forkant og påvirke, er hos den professionelle medarbejder.

Der skal være fokus på ikke at stille for høje krav, samt at fastholde krav, der ikke kan indfries og dermed medføre et højere affektniveau.

 

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

KRAP

(Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik)

Beskrivelse:
KRAP er en socialpædagogisk tilgang.

I forbindelse med en afprøvning, er der udviklet en egentlig metode, målrettet voksne, der har udviklingshæmning og bor på et længerevarende botilbud.

Formål:
Med KRAP er der fokus på borgerens ressourcer med udgangspunkt i, at borgeren kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer. Anerkendelse og forståelse af borgerens situation som et vigtigt udgangspunkt for at støtte borgeren.

Læs mere:
KRAP på Socialstyrelsen
.

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

GENTLE TEACHING

Beskrivelse:
Gentle Teaching handler om relationer mellem mennesker. Gentle er det blide og forsigtige medarbejderne finder frem i dem selv og Teaching er den læring, som medarbejderne forsøger at give videre til den anden via spejling i relationen.

Formål:
Gentle Teaching fokuserer på 4 basale følelser.

  1. At føle sig sikker og tryg.
  2. At føle sig værdsat.
  3. At føle medmenneskelig nærhed.
  4. At føle sig inkluderet i fællesskabet.

Gentle teaching indebærer at skubbe beboeren nænsomt til kanten af vedkommendes færdigheder. Det vigtigste redskab er medarbejderen selv ved f.eks. At være nærværende med bevidsthed om at være 100% til stede for beboeren. At hændernes nænsomme berøring kan skabe tryghed og føle sig værdsat. At stemmen bruges opløftende, stille og nænsomt til at få stemningen i vejret. At øjnene kan sende signaler om varme og accept af beboeren som vedkommen kan spejle sig i.

Denne tilgang bruges i afdelingerne:

ÅBEN DIALOG

Beskrivelse:
Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren og dennes netværk. Inddragelse af netværkene sker på baggrund af borgerens ønske.

Formål:
Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog, vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.

Åben Dialog i Danmark er ikke målrettet borgere med førstegangspsykoser, men derimod borgere, der allerede har en skizofrenidiagnose. Åben Dialog anvendes flere steder i Danmark i forhold til unge med skizofreni indenfor børne- og ungdomspsykiatrien og voksne med svære psykiske lidelser i psykosociale tilbud.

Denne tilgang bruges i afdelingen: