ATRIUMFONDEN

Akkreditering

Akkreditering defineres således:

“Kvalitetsvurdering, hvor en uvildig og anerkendt organisation vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder.”

Hvad er Akkreditering ?

Akkreditering er en formel udefrakommende vurdering, som foretages med en defineret metode og på grundlag af offentliggjorte standarder. Dermed er akkrediteringsprocessen transparent.

Men hvad det egentlig går ud på? Dette kan man først forstå ved at se på, hvad det er, standarderne siger.

Akkrediteringens standarder kan ses på Foreningen Akkreditering Danmarks hjemmeside.

I Danmark er det institutioner eller virksomheder, der akkrediteres. Men man kunne også forestille sig akkreditering af ydelser, f.eks. af patientforløb på tværs af sektorgrænser. 

Formålet

Formålet med akkreditering er at vurdere, om de socialfaglige, de sundhedsfaglige og den bagved liggende organisation, er kompetente til at udføre de opgaver og ydelser, der forskrives. Altså at sikre et højt og tilfredsstillende kvalitetsniveau i pædagogisk støtte, pleje og behandling, samt alle de tekniske procedurer, som ligger rundt om.

Det handler om at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. At sørge for at alle er klædt på til at varetage deres opgaver. Og om at kunne styre udviklingen i den ønskede retning. Det handler nemlig også om at udvikle og forbedre kvaliteten af ydelserne, fordi man for hver genakkreditering hæver kravene en smule.

Historisk set

Akkreditering i sundhedsvæsenet har en lang historie og en stor udbredelse.

Det startede med sygehuse. I USA blev grundlaget for det, der i dag er Joint Commission, allerede lagt i 1917 (Roberts JS, Coale JG, Redman RR. “A History of the Joint Commission on Accreditation of Hospitals“. JAMA 1987; 258: 936-40).

I 1953 startede et nationalt program i Canada, og i Australien i 1974.

Helt fra begyndelsen har formålet være at sikre, at sygehusene lever op til grundlæggende krav, som er nødvendige for, at man kan levere ydelser af en god kvalitet.

Download

Her kan du downloade de seneste PDF’er “Bosted for voksne (ADK 20.13)” og “Organisatorisk standard (ADK 20.13)” fra Foreningen Akkreditering Danmark

 

Foreningen Akkreditering Danmark